From Within

by Goodfoul

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
04:59
4.
05:22

credits

released June 1, 1999

tags

license

all rights reserved

about

Goodfoul Chodov, Czechia

contact / help

Contact Goodfoul

Streaming and
Download help

Track Name: Touch The Sun
TOUCH THE SUN
He was an ordinary boy with child`s dreams.
It was raining, when his mother died.
In the drops of this rain he sighted his own teras.
He couldn`t stop his crying,
so he ran towards the sun,
unable to describe the bottom
he couldn`t stay naked against the light.
Such a deep wound badly heals
and than the scar recalls the pain…
Vain, so vain calling and imploring crying,
rain and puddles full of light
and beautiful pictures, which will disappear,
when someone can`t understand it`s meaning.
A way either ahead, or to nowhere.
This tremendously distant sun.

DOTKNOUT SE SLUNCE
Byl to obyčejný kluk s dětskými sny.
Když jeho matka zemřela, tak pršelo.
V kapkách toho deště on spatřil své vlastní slzy.
On nedokázal potlačit svůj pláč,
tak běžel vstříc slunci,
neschopen popsat dno,
on nedokázal stát nahý proti slunci.
Tak hluboká rána se špatně hojí
a jizva potom bolest připomíná…
Marné, tak marné volání a prosebný pláč.
Déšť a louže plné světla
a krásných obrazů, které zmizí,
když někdo nedokáže pochopit jejich smysl.
Cesta pouze vpřed a nebo nikam.
To strašně moc vzdálené slunce.
Track Name: Lights Of Our Town
LIGHTS OF OUR TOWN
There is only one window with a torn curtain in the room.
I`m lying here quitly and I´m looking into the dark.
It is dawning outsider and I`m taking in all the sounds of the town.
A distant tram in a bend, creaking, when a window is being opened,
a car, that is impossible to start.
Day is breaking, lights are going out.
It`s time to get up and crawl out,
the dusty town welcomes me every morning so does every street,
that I walk along with my head hanging.
Hardly anything is interesting enough to make me hold up my head.
All the same people with expressionless faces.
Nothing can surprise me anymore.
I know we were misled.
We are misled generation.
We were born to live our life in conformity with pre-given rules.
The life, we haven`t chosen.
Perhaps that`s why we leave our homes
and look for ourselves in the streets...
There is only one Windows with a torn curtain in the room.
I`m standing here in silence and looking into the dark.
The day is growing dark outside and I can see the lights of our town.
One big, chaotic mosaic of colours.
One light, one destiny.
I`m drowning in this sight and I feel sad.
As if I could hear the crying of all the just new-born children,
as if I could feel the innocence of theirs.
And so I`m asking those lights about meaning of life.
But there is no reply.
They are silent.
Our town`s lights won`t speak about chaos,
wars, human seclusion and despair
in the age of the rising millenium.
It is an ill society progress-tax.
Track Name: Lonely
LONELY
Nothing has changed in the shadow,
where you live for such long time,
that you start to believe you have died.
You have rejected all the things,
which are indispensable to life
of a majority of ordinary people.
You are only lying here among the four walls
and you are depressed of your unnecessarity.
You were left alone for yourself.
For such long time nothing has changed in the shadow,
where grey layers of dust are so deep,
that your eyes are always closed.
Are you afraid of this sight?
Everybody turned their backs to you.
Surrounding world is behind the locked doors,
but there`s no key.
Only the four walls, the bed, your solitude and you.
You don`t know, how long it will take.
Maybe you don`t want to know it.
The flower in the window is fading.
In the near future you will too.
It is so small,
you are hiding it in your palm,
your sight doesn`t want to see it.
Altought it is so cold,
it is burning in the palm,
it don`t know, why you are lonely…
Am I too blame?
All your thoughts are full of pain.
But you have a razor blade in your palm.
So open your hand and draw on the walls in blood.
In your blood...

OSAMOCEN
V tom stínu, kde žiješ,
se tak dlouho nic nezměnilo,
že začínáš věřit, že jsi zemřel.
Tu spoustu věcí,
Které jsou pro ostatní lidi nezbytné pro život,
Ty už jsi dávno zavrhl.
Jen ležíš mezi čtyřmi stěnami
a máš deprese ze své zbytečnosti.
Zůstal si sám pro sebe.
Už tak dlouho se nic nezměnilo v tom stínu,
kde šedé vrstvy prachu jsou tak hluboké,
že tvé oči jsou stále zavřené.
Máš strach z toho pohledu?
Všichni se k tobě otočili zády.
Okolní svět je za zavřenými dveřmi,
ale není žádný klíč.
Jen čtyři stěny, postel, samota a ty.
Nevíš, jak dlouho to ještě může trvat.
Možná to ani vědět nechceš.
Ta květina v okně uvadá.
Brzy to čeká i tebe.
Je tak malá,
v dlani ji skrýváš,
tvůj pohled jí spatřit se brání.
A i když je tak chladná,
přesto v dlani pálí,
ona neví, proč jsi sám…
Je to tvá vina?
Všechny tvé myšlenky jsou plné bolesti.
Vždyť máš žiletku ve své dlani.
Tak otevři ruku a kresli krví po zdech.
Svou krví...
Track Name: My Candle
MY CANDLE
I`m a mirror,
my candle goes out,
a sight has burnt these feelings...
I`m a sand,
it makes me hurt,
the humiliation came so soon...
I awoke before I wanted to.
I longed to touch this pale light
and to cover my own paleness
by colours of neon light.
To admire my reflection
in a sleeping shop-window,
to roam without aim
along this night street.
But definitely I didn`t long to die.
After all this rain has washed away my scars,
so why did the euphoria of my flying
leave me so early?
Why did I crossed my shadow?
It is because of the dirt in my vains.

MÁ SVÍCE
Jsem zrcadlo,
má svíce zhasíná,
povzdech ty pocity spálil...
Jsem písek,
způsobuje mi to bolest,
ponížení přišlo tak brzy...
Procitl jsem dříve, než jsem chtěl.
Toužil jsem se dotknout toho bledého světla
a svoji vlastní bledost
zakrýt barvami neonu.
Obdivovat svůj odlesk
ve spící výloze,
toulat se bez cíle
tou noční ulicí.
Ale určitě jsem nechtěl zemřít.
Vždyť ten déšť mé jizvy smyl,
tak proč euforie z toho, že letím
přešla tak rychle?
Proč jsem překročil svůj stín?
To ta špína v žilách...